Cyber voor Vlaamse KMOs

Met de VLAIO Cybersecurity Verbetertrajecten ondersteunt de Vlaamse Overheid en NVISO kmo’s bij het verbeteren van hun cyberveiligheid.

Prevent
Prevent

Aanpak

Dit dienstenaanbod wordt aangeboden onder de vorm van basispakketten en uitbreidingspakketten die verdere verdieping toelaten. 

  • Om je voldoende flexibiliteit te bieden, hebben we voor een “à la carte” aanpak gekozen. Dit betekent dat je binnen het basispakket, naast de door-VLAIO-verplichte creatie van een actieplan, reeds zelf voor 3 bouwstenen kan opteren uit het NVISO-menu en je dus zelf je pakket in grote mate kan samenstellen met die bouwstenen waarop je als KMO wilt inzetten.
  • De uitbreidingspakketten laten de KMO toe om extra dagen aan te kopen om telkens 2 extra bouwstenen uit de menukaart te implementeren. Dit uitbreidingspakket is echter geen verplichting: als KMO kan je opteren om enkel een basispakket aan te wenden of deze te combineren met 1 of 2 uitbreidingspakketten.

Deel 1 : Actieplan

Deel 1 van onze basisaanpak bestaat uit de volgende stappen:

  • Intern maturiteitsonderzoek: Dit onderzoek is gebaseerd op interviews, die normaliter ongeveer 2 dagen in beslag nemen. Tijdens deze interviews vragen we om de actieve deelname van de verantwoordelijken en beheerders voor IT en informatiebeveiliging binnen je KMO.
  • Gefocuste technische analyse: Het betaamt hier een meer technische focus dan bij het interne maturiteitsonderzoek. Typische personen die we dan ontmoeten binnen je KMO zijn de IT-beheerders, waarmee we ongeveer 1,5 dag samenzitten om de nodige technische zaken (bv. aanmaak gebruikersnamen, tools etc.) op te zetten die ons moeten toelaten de nodige scans en reviews uit te voeren. Reken hierbij nog een halve dag bespreking en validatie van de resultaten, waarbij de geschatte inspanning voor je KMO op ongeveer 2 dagen ligt.
  • Actieplan: Samen met de IT (security) verantwoordelijken overlopen en valideren we het actieplan. Deze activiteit wordt typisch tijdens een vergadering van ongeveer 4u afgerond.

Deel 2: Ons Menu

In het tweede deel van ons basispakket bieden we je een reeks concrete en specifieke bouwstenen aan om verbeteringen op typische security-uitdagingen doelgericht aan te pakken, en waarbij NVISO je graag verder begeleidt.  Deze bouwstenen zijn terug te brengen tot vier grote categorieën (elk met een 5-6-tal specifieke bouwstenen):

Voor wie?

Ben je een Vlaamse KMO die:

  • Binnen een sector opereert die substantiële cybersecurity-risico’s loopt, zoals financiële dienstverlening, gezondheidszorg, HR-dienstverlening, IT-dienstverlening of een aanbieder van een digitaal platform;
  • Aan specifieke regelgeving omtrent cyber en data security dient te voldoen;
  • Voldoende maturiteit heeft omtrent data en beheer van zijn IT-infrastructuur?

Dan kan NVISO’s cybersecurity verbetertraject je zeker verder helpen en ondersteuning bieden in het significant verhogen van je cybersecurity maturiteit! Naast het aanwenden van best practices vanuit internationale security standaarden met meest prominente bedreigingen voor elke KMO in het achterhoofd, wordt ook zeker rekening gehouden met je specifieke operationele prioriteiten, de eigenheid van je KMO, de relevante bedreigingen voor je KMO en je budget.

Kostprijs

Basispakket: € 33.017,88 (incl. btw)
te betalen door de kmo: € 18.159,83 (incl. btw)

Uitbreidingspakket 1: € 14.550,25 (incl. btw)
te betalen door de kmo: € 8.002,64 (incl. btw)

Uitbreidingspakket 2: € 12.931,88 (incl. btw)
te betalen door de kmo: € 7.112,53 (incl. btw)

De te betalen kostprijs bedraagt 55% van de totale prijs. VLAIO legt de overige 45% bij.

NVISO made a very deep analysis and tests on our framework and helped us achieve a security and quality level which was above standard. NVISO worked fast, was ready to iterate quickly with us and they gave good recommendations to improve our application.
Dominique Adriansen
CEO at Twikey
Our company fell victim of a serious cyber attack that paralyzed our entire IT infrastructure, threatening our ability to close our client's year-end accounting. This would have cost months to compensate. We called NVISO with little hope of salvation, but in a matter of days, they had regained control of our infrastructure and restored our most critical files. And this was... just a few days before Christmas !
Grégory S.
CEO, Accounting firm
We give our best for the technology sector
Cyber security is increasingly becoming a requirement in the designing process of a product. NVISO's introduction to ISA/IEC 62443 was a good step to get an idea of the process and the requirements of the ISA/IEC 62443 standard that can guide us to cyber secure products.
Dirk Vanhaverbeke
Product safety and EMC compliance, PsiControl (Picanol Group)
NVISO were very professional throughout our project. They were knowledgeable, very thorough in their testing and they worked very well with my client and my team to ensure the expected outcome was achieved.
Garry Barnes
Vital Interacts
Get support
NVISO
NVISO
NVISO
Guimardstraat 8
Rue Guimard 8
1040 Brussels